وبگاه اطلاع رسانی و ارائه آموزشهای مجازی در راستای اهداف آموزشی و پرورشی مسئولان آموزشگاه

ديف

سوال

مقیاس

3

2

1

1

رفتار و عملكرد مدیر مدرسه تا چه حد متناسب با شئونات و اخلاق اسلامي است؟                       

     

     

     

2

رفتار و برخورد معاون/معاونان مدرسه تا حد متناسب با شئونات و اخلاق اسلامي است؟

 

 

 

3

از تدريس معلم رياضي تا چه حد راضي هستيد؟

 

 

 

4

از تدريس معلم ادبيات فارسي تا چه حد راضي هستيد؟

 

 

 

5

از تدريس معلم علوم تجربي تا چه حد راضي هستيد

 

 

 

6

در تدريس علم ديني و قرآن تا چه راضي هستيد

 

 

 

7

از عملكرد مربي پرورشي مدرسه تا چه راضي هستيد؟

 

 

 

8

كيفيت كلاسهاي فوق برنامه تا چه حد راضي كننده هستند؟

 

 

 

9

تا چه حد اردوهاي برگزار شده با كيفيت بودند؟

 

 

 

10

از نحوه برگزاری نماز جماعت تا چه حد راضی هستید ؟

 

 

 

11

مدرسه متناسب با شهريه تعيين شده تا چه حد خدمات آموزشي خوب ارائه مي دهد؟

 

 

 

12

از شهريه تعيين شده با توجه به آموزش ارائه شده تا چه حد راضي هستيد؟

 

 

 

13

از عملكرد انجمن اوليا و مربيان مدرسه تا چه حد راضي هستيد؟

 

 

 

14

از عملكرد مدير مدرسه در رسيدگي نحوه يادگيري و تربيت صحيح فرزندتان تا چه حد راضي هستيد؟

 

 

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۱/۱۷ساعت 10:35  توسط شورای نویسندگان  |